KALCIJUM-HLORID CaCl2 se koristi kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu( popularno nazvan so za puteve).

Kalcijum-hlorid pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode. Ova njegova osobina se koristi za odleđivanje puteva u zimskom periodu. Dok je natrijum-hloridu (koji se uobičajeno koristi za posipanje puteva u zimskom periodu) potrebno oko 19 minuta da počne otapanje leda, kalcijum-hlorid deluje gotovo trenutno. Voda koja sadrži oko 30% kalcijum-hlorida mrzne tek na temparaturi od -67 stepeni Celzijusa. Kalcijum-hlorid topi led brže od bilo kog drugog hemijskog jedinjenja. U ekstremno hladnim uslovima može se upotrebiti u obliku granula. Potreban je manji broj aplikacija u odnosu na NaCl, što smanjuje potrošnju soli za nekih 40% kao i angažovanje radne snage i mehanizacije.

Pored ovoga kalcijum-hlorid je našao primenu i u:

- medicini kao sredstvo za nadoknađivanje kalcijuma u organizmu

- za dehidrataciju gasova

- za dobijanje različitih jedinjenja kalcijuma

- za uklanjanje tragova vode iz organskih supstanci

- u prehrambenoj industriji kao aditiv

 

Naša kompanija već dugi niz godina nudi svojim kupcima kalcijum- hlorid za upotrebu u prehrambenoj industriji i kao sredstvo za sprečavanje leda na putu.

Broj telefona za naručivanje kalcijum- hlorida: 064 640 6082 i 064 640 6074

E-mail adresa za kontakt je:  office@stigohem.co.rs

Pakovanje: 25/1

Poreklo: ČEŠKA / HOLANDIJA