Skip to Content

O nama

stigohem-02Preduzeće Stigohem je deoničarsko društvo čiji je vlasnik i osnivač Đorđević Goran. Dugogodišnji rad i uspešno poslovanje bez kreditiranja i bez ijednog dana blokiranog računa uz pravilan i pošten rad ovo preduzeće egzistira još od 1993 god. Svojim obrtnim sredstvima preduzeće investira i avansno plaća poslove kako sa domaćim tako i sa ino dobavljačima. ... Više

 

LIMUNSKA KISELINA-monohidratna

TURRISIN FK 106

Stabilizator bez želatina za termički obrađene proizvode od svežeg sira bez obzira na sadržaj masti. I Delovanje: – štiti belančevinasti kompleks pri termičkoj obradi – daje optimalnu strukturu i konzistenciju – sprečava sinerezis   II Područje primene: Kod termičke obrade proizvoda od svežeg sira bez obzira na sadržaj masti i za proizvode od svežeg sira Više…

LAKTOZA

Laktoza je disaharid koji se sastoji od molekula β-D-galaktoze i β-D-glukoze koji su vezani preko β1-4 glikozidne veze. Laktoza sačinjava oko 2-8 % čvrste supstance u mleku. Ime dolazi od latinske reči za mleko, plus sufiks “-oza“ koji označava šećere. Rastvorljivost 8 g laktoze u 10 g vode