Skip to Content

O nama

stigohem-02Preduzeće Stigohem je deoničarsko društvo čiji je vlasnik i osnivač Đorđević Goran. Dugogodišnji rad i uspešno poslovanje bez kreditiranja i bez ijednog dana blokiranog računa uz pravilan i pošten rad ovo preduzeće egzistira još od 1993 god. Svojim obrtnim sredstvima preduzeće investira i avansno plaća poslove kako sa domaćim tako i sa ino dobavljačima. ... Više

 

KALCIJUM-HLORID

KALCIJUM-HLORID CaCl2 se koristi kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu( popularno nazvan so za puteve). Kalcijum-hlorid pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode. Ova njegova osobina se koristi za odleđivanje puteva u zimskom periodu. Dok je natrijum-hloridu (koji se uobičajeno koristi za posipanje puteva u zimskom periodu) potrebno oko 19 minuta da počne otapanje leda, Više…

PEKTIN

Za tržište se proizvodi kao beli do svetlo braon prah, a najviše se ekstraktuje iz    kore citrusnog voća, jer se ona sastoji od oko 30 % pektina. Koristi se kao zgušnjivač, naročito za džemove i žele.  Sem toga, koristi se i u filovima, lekovima, kao stabilizator i kao izvor vlakana. U gastrointestinalnom traktu pektin vezuje Više…

SONA KISELINA (HCl)

Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Hlorovodonična kiselina se naziva i rastvor hlorovodonika u drugim polarnim rastvaračima npr. u acetonu. Razblažena hlorovodonična kiselina se nalazi u želucu čoveka i sisara i ona omogućava varenje belančevina. Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina. Između Više…