Skip to Content

O nama

stigohem-02Preduzeće Stigohem je deoničarsko društvo čiji je vlasnik i osnivač Đorđević Goran. Dugogodišnji rad i uspešno poslovanje bez kreditiranja i bez ijednog dana blokiranog računa uz pravilan i pošten rad ovo preduzeće egzistira još od 1993 god. Svojim obrtnim sredstvima preduzeće investira i avansno plaća poslove kako sa domaćim tako i sa ino dobavljačima. ... Više

 

FROMAZA 750TL

TURRISIN FK 6

Fosfat stabilizator za termički obrađene/pasterizovane proizvode od svežeg sira svih nivoa masnoće. I Delovanje: – spečava denaturisanje belančeva pri termičkoj obradi/pasterizaciji – daje glatku konzistenciju – smanjuje sinerezis   II Područje primene: Kod termičke obrade/pasterizovanja proizvoda od svežeg sira svih stepena masnoće.   III Doziranje: 0,2 – 0,4% TURRISIN-a FK 6 kod termički obrađenih proizvoda Više…

KUKURUZNI SKROB

Skrob je ugljeni hidrat sintetizovan u biljkama polimerizacijom glukoze. NATIVNI KUKURUZNI SKROB izdvaja se iz kukuruza zuban standardni, tehnološkim postupkom mokre prerade. Sadrži dve vrste molekula: amilozu (linearna frakcija glukoze) i amilopektin (razgranata frakcija glukoze). Kod većine skrobova odnos amiloze i amilopektina je 1:3. NATIVNI KUKURUZNI SKROB sadrži oko 28% amiloze i 72% amilopektina. Dijametar Više…