Skip to Content

Tehnička i bazna hemija

KALCIJUM-HLORID

KALCIJUM-HLORID CaCl2 se koristi kao sredstvo za sprečavanje stvaranja leda na putu( popularno nazvan so za puteve). Kalcijum-hlorid pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode. Ova njegova osobina se koristi za odleđivanje puteva u zimskom periodu. Dok je natrijum-hloridu (koji se uobičajeno koristi za posipanje puteva u zimskom periodu) potrebno oko 19 minuta da počne otapanje leda, Više…