Vodonik-peroksid (H2O2) je hemijsko jedinjenje vodonika i kiseonika.

Bezbojna je i viskozna tečnost, relativno stabilna na sobnoj temperaturi, ali se pri 80 ° C egzotermno razlaže na vodu i kiseonik. Na sobnoj temperaturi je ta reakcija spora, a ubrzavaju je nečistoće i svetlost. Zbog toga se vodonik-peroksid pohranjuje u tamnim bocama i uz dodatak inhibitora. Nastaje hidrogeniranjem antrakinona i oksidacijom nastalog antrakinola. Deluje i kao reducens, ali su oksidacijska svojstva jače izražena. Upotrebljava se za izbeljivanje, kao antiseptik, u hemijskoj industriji, a upotrebljavao se kao oksidans za raketno gorivo.

 

Pakovanje: 60/1

Poreklo: AUSTRIJA