Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi.

Hlorovodonična kiselina se naziva i rastvor hlorovodonika u drugim polarnim rastvaračima npr. u acetonu. Razblažena hlorovodonična kiselina se nalazi u želucu čoveka i sisara i ona omogućava varenje belančevina.

Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina.

Između ostalog koristi se za čišćenje površine metala i za estrakciju ruda. Sem toga zajedno sa azotnom kiselinom gradi carsku vodu – rastvor koji rastvara čak i zlato i platinu.

 

Pakovanje: utakanje

Poreklo: SRBIJA, MADJARSKA