Stabilizator bez želatina za termički obrađene proizvode od svežeg sira bez obzira na sadržaj masti.

I Delovanje:

- štiti belančevinasti kompleks pri termičkoj obradi

- daje optimalnu strukturu i konzistenciju

- sprečava sinerezis

 

II Područje primene:

Kod termičke obrade proizvoda od svežeg sira bez obzira na sadržaj masti i za proizvode od svežeg sira sa visokim sadržajem masti.

 

III Doziranje:

0,5 – 0,8% TURRISIN-a FK 106 kod termički obrađenih proizvoda od svežeg sira.

Primeri:

a) 80,0% svežeg sira sa niskim sadržajem masti

20,0% maslaca

0,8% Turrisin FK 106

 

b) 99,5% svežeg punomasnog sira

0,5% maslaca

0,6% Turrisin FK 106

 

IV Način primene:

TURRISIN FK 106 se prvo izmeša sa svim suvim dodacima, a zatim se ova smeša doda u sveži sir; zavisno od sadržaja masti u finalnom proizvodu vrši se termička obrada na temperaturama od 72 – 82 °C, a zatim se proizvod puni u odgovarajuću ambalažu.

 

V Mogućnosti kombinovanja:

Kombinacija sa Turrisin-om FK 6 povećava stabilnost pri termičkoj obradi.

Kombinacija sa limunskom ili nekom drugom kiselinom poboljšava ukus proizvoda.

 

Pakovanje: 20/1

Poreklo: HOLANDIJA